Puhdas vety on tulevaisuuden energianlähde

Linde toimittaa kokonaisvaltaisia teollisuus- ja erikoiskaasupalveluita, ja niinpä se investoi myös puhtaaseen vetyyn. Lisäksi Linde tarjoaa tuotteita lähes kaikkiin teollisuuden prosesseihin eri aloilla. Puhdasta vetyä voidaan käyttää nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kaltaisten fossiilisten polttoaineiden sijaan maailmanlaajuisesti terästeollisuudessa ja näin saadaan kestävämmällä pohjalla oleva tulevaisuus. Puhdas vety on tulevaisuuden energianlähde.

Per Sellerholm

”Kestävä kehitys on tärkeää liiketoiminnassamme”, sanoo Ola Ritzén, Linden Pohjois-Euroopan metallurgiasta vastaava tuotepäällikkö.

”Haluamme tuotteidemme ja ratkaisujemme avulla auttaa asiakkaitamme vähentämään päästöjä huomattavasti. Puhdas vety on tärkeä tuote ympäristöystävällisessä energiantuotannossa, ja sillä voidaan korvata nykyisiä fossiilisia polttoaineita. Siksi Linde investoi vetyyn niin keskitetysti kuin paikallisestikin. Myös Euroopan unioni on investoinut siihen runsaasti, jota yhteiskunta käyttäisi vetyä tulevaisuudessa.”

Linde on luotettava ja ammattitaitoinen kumppani kaikissa vetytuotannon vaiheissa. Sillä on kattava kokemus aina tuotannosta jakeluun ja asiakasprosessien loppukäyttöön – varsinkin kun kyseessä on teollisuusmittakaavan polttoprosessi. Tekniikkaa kehitetään yleensä tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa, ja ratkaisusta keskitytään tekemään aina enemmän kestävän kehityksen mukainen.

Linde investoi tällä hetkellä vedyn tuotantoon ja toimituksiin suurista elektrolysointilaitteista, joilla pystytään vastaamaan tulevaisuuden kasvavaan puhtaan ja hiilettömän vedyn tarpeeseen. Puhdasta vetyä tuotetaan pilkkomalla vesimolekyylejä uusiutuvista energianlähteistä saatavan sähkön avulla. Tämän jälkeen vesi jaetaan vedyksi ja hapeksi, jolloin saadaan hiiletön lopputuote.

Lue lisää siitä, miten terästeollisuus on pystynyt vähentämään hiilijalanjälkeään vedyn avulla.

Ola Ritzén

”Ilmastoon liittyvät huolet eivät ole katoamassa vielä pitkään aikaan. Lisäksi asiakkaat vaativat lisää ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja”, sanoo Per Sellerholm, Linden Pohjois-Euroopan metallurgiasta vastaava markkinointijohtaja.

Ruotsin terästeollisuus on ollut edelläkävijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

”Terästeollisuus on luvannut puolittaa fossiilisten polttoaineiden käytön vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa niiden käytön kokonaan vuoteen 2045 mennessä”, Per Sellerholm sanoo.

Linde on tehnyt yhteistyötä Ovakon kanssa yli 25 vuoden ajan samalla, kun se on tukenut terästeollisuutta jatkuvasti ja auttanut sen prosessien virtaviivaistamisessa. Nämä kaksi yritystä tekivät vähän aikaa sitten onnistuneen täysimittaisen testin puhtaalla vedyllä tuotantoympäristössä. Testi osoitti, että teräksen laatu ei kärsi, kun sitä kuumennetaan vedyn ja ilmasta saadun hapen avulla nestekaasun sijaan.

Puhdas vety on tulevaisuuden energianlähde

”Useiden pilottitestien jälkeen suoritimme täysimittaisen testin yhdessä Ovakon kuumennusuunissa, joka sijaitsee Hoforsin valssaamolla”, Ola Ritzén kertoo.

”Aiempien testien perusteella myös täysimittainen testaus voisi tuottaa hyviä tuloksia. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun vetyä käytettiin teräksen kuumennukseen nykyisessä tuotantoympäristössä. Se ei pelkästään osoittanut, että prosessi toimii, vaan että se toimii vähintään yhtä hyvin kuin perinteinen tekniikka. Koska vedyn käyttämisessä syntyy pelkästään vesihöyryä, tämä on merkittävä edistysaskel kohti kestävämmän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla mukana tällaisessa historiallisessa saavutuksessa terästeollisuudessa.”

Onnistunut testi Ovakon kanssa

Hoforsin testi on herättänyt kiinnostusta useissa eri Euroopan maissa.

”Kaikki teollisuudenalat tuottavat päästöjä, olipa kyse teräksestä, sementistä, kuparista, alumiinista tai lasista”, Per Sellerholm sanoo.

”Useita aloitteita on käynnistetty ympäristöystävällisempien tuotantomenetelmien käyttöönottoon, ja olemme mukana monissa teollisuussovelluksiin liittyvissä aloitteissa. Tällä hetkellä olemme keskittyneet järjestämään suuren elektrolysointilaitteella varustetun vetyratkaisun, joka sijaitsee sopivassa asiakaskohteessa. Tällainen suuri investointi edellyttää kuitenkin oikeita olosuhteita sekä sitoutumista edelläkävijänä toimimiseen, kun tähtäimessä on ympäristöystävällisen teollisuusyhteiskunnan luominen tulevaisuutta varten. Me Lindellä otamme tämän haasteen vastaan.”

Lue lisää muista aloitteista, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

 Teksti: Marianne Hulkko, Carina Aspenberg.