Sellu- ja paperiteollisuus nousuun

Pohjoismaisen sellu- ja paperiteollisuuden ilonaiheet ovat olleet vähissä sanomalehtimyynnin jatkaessa laskuaan ja yhä useampien yritysten siirtyessä paperittomaan toimistoon. Muutaman raskaan vuoden jälkeen kaikki merkit viittaavat kuitenkin alan olevan jälleen nousussa.

”Vaikka jotkin segmentit jatkavat laskuaan, kuten printtimedia ja toimistotarvikkeet, toiset ovat selkeässä kasvussa”. Näin kertoo Hannu Leino, joka toimii sovellusasiantuntijana AGA Gas AB:n sellu- ja paperisegmentissä Ruotsissa. Hänen kollegansa Jonas Thelaus on samoilla linjoilla. ”Huhut paperiteollisuuden kuolemasta ovat olleet selvästi liioiteltuja – teollisuus ei koskaan kuollut, se oli vain siirtymävaiheessa.”

Kasvualueet
Mitä nämä kukoistavat segmentit sitten ovat? Yksi on pakkausteollisuus, joka kasvaa vuosi vuodelta.
”Kasvua ruokkii Internetin käyttö”, kertoo Leino. ”Aina kun ostat jotain verkossa, se toimitetaan pahvilaatikossa.” Toinen kukoistava segmentti on pehmopaperi. Pehmopapereihin kuuluvat WC-paperi, vaipat ja naisten hygieniatuotteet, joiden kulutus Yhdysvalloissa on jopa 30 kiloa vuodessa henkeä kohti, kun se taas Euroopassa on hieman pienempää. Kiinassa vastaava luku on vain 3-4 kiloa. ”Länsimaissa itsestään selvinä pitämämme hygieniatuotteet ovat vasta saavuttamassa kehitysmaat, ja kasvupotentiaali on valtava”, myöntää Thelaus.

Parantunut markkinatilanne heijastuu jo investointien määrään. Ruotsissa johtava maailmanlaajuinen hygieniayhtiö SCA investoi yli 800 miljoonaa euroa Östrandin sellutehtaaseensa. Östrand voi täten kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa 430 000 tonnista 900 000 tonniin vuodessa, tehden siitä yhden maailman suurimmista valkaistun havupuusellun tuotantolinjoista. Materiaalilla on suuri kysyntä nopeasti kasvavilla pehmopaperimarkkinoilla. Samaan aikaan suomalainen Metsä Fibre rakensi biotuotetehtaan Äänekoskelle. Uusi tehdas on kaikkien aikojen suurin metsäteollisuuden investointi Suomessa ja tuottaa vuodessa noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua, sekä biotuotteita kuten sähköä, mäntyöljyä ja tärpättiä.

Vihreää teollisuutta
”Sellu- ja paperi on nykyään vihreää teollisuutta”, Leino kertoo. ”Itse asiassa useimmat sellutehtaat tuottavat sivutuotteena niin paljon energiaa, että ne ovat täysin omavaraisia. Äänekosken tapaan monien sellutehtaiden ylijäämää energiaa, voidaan myydä bioenergiana. ”Toinen uusiutuviin energialähteisiin keskittyvä yritys on suomalainen sellu- ja kartonkijättiläinen Stora Enso. Yhtiön uusi biomateriaalien innovaatiokeskus etsii liiketoimintamahdollisuuksia uusiutuvien materiaalien markkinoilla liittämällä ne yritysten ja korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiokeskuksiin.

Sivutuotteille uusia käyttöalueita
Perinteisessä havusellun valmistuksessa vain noin 50 prosenttia puusta käytetään selluloosan tuottamiseen. Loput käytetään energiaan. Jos puu voitaisiin käyttää tehokkaammin, se loisi mahdollisuuksia uusien ja mahdollisesti myyntikelpoisten tuotteiden kehittämiseen. Yksi tällainen esimerkki on sellunvalmistusprosessin sivutuotteena syntyvä ligniini. Sille on olemassa useita erilaisia käyttötarkoituksia ja Stora Enso valmistaa sitä jo kaupalliseen käyttöön.

2000-luvulla oli muotia investoida sellutehtaisiin Uruguayssa ja Brasiliassa, mutta viime aikoina suuntaus on kääntynyt takaisin Ruotsiin ja Suomeen. Tältä osin sellu- ja paperisegmentti poikkeaa muista teollisuudenaloista, jotka investoivat edelleen kehitysmaissa sijaitseviin tuotantolaitoksiin. Hannu Leino kertoo, että tämä johtuu pitkälti pohjoismaisen havupuun tuottamasta kuitutyypistä. ”Pakkauksia ja pehmopaperia varten käytettävän massan on oltava vahvaa ja vahvuus riippuu ensisijaisesti puukuitujen pituudesta. Pohjoismaisen havupuun kuidut ovat pidempiä kuin muissa puulajeissa, kuten eukalyptuksessa, jota esiintyy pääasiassa Latinalaisessa Amerikassa.”

Investoinnnit tuovat luottamusta
Suuret investoinnit Pohjoismaissa lupaavat hyvää paitsi maantieteelliselle alueelle mutta myös siellä toimiville alihankkijoille, kuten AGAlle. Sellu- ja paperi on aina ollut tärkeä teollisuudenala AGAlle Pohjoismaissa, jonne AGA on perinteisesti toimittanut suuria määriä happea sellun happidelignifiointiin ja valkaisuun. AGA on valmis muuttumaan sellu- ja paperiteollisuuden rinnalla tässä jännittävässä siirtymävaiheessa. AGAlla on pitkä historia uusien sovellusten, tuotteiden ja prosessien kehittäjänä, jotka tukevat uusia innovaatioita ja markkinoiden kehitystä.

”Olemme innoissamme Ruotsissa ja Suomessa parhaillaan tehtävistä investoinneista, ja tulemme laajentamaan tuotteitamme ja palvelujamme muuttuvan alan mukana”, sanoo Thelaus. ”AGA on aina ollut uudistaja, sekä itsenäisesti että yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Asiakkaat lähestyvät meitä ja pyytävät tukeamme siirtymävaiheen toteuttamisessa. Odotamme tätä jo innokkaasti”, Thelaus toteaa.

Teksti: Isabelle Kliger
Kuva: Shutterstock

Lisätietoja:
Miikka Savela
Application engineer, Pulp & Paper
Puh. 050 401 5441, miikka.savela@fi.aga.com