Oma tehdaspalokunta lisää turvallisuutta Riihimäen täyttölaitoksella

Tuotantotyöntekijä Veli-Pekka Halonen toimii Riihimäen täyttölaitoksen tehdaspalokunnan palopäällikkönä oman työnsä ohella. Pelastusviranomaisen hyväksymä palokunta perustettiin vuonna 1996 ja Halonen on luotsannut sitä viimeiset kaksi vuotta. Palokuntaan kuuluu yhteensä 13 henkilöä laitoksen eri osastoilta. Halonen kertoo palokunnan vievän hänen työajastaan vaihtelevasti noin 1 – 2 päivää viikossa. Tehdaspalopäällikön työhön kuuluu mm. harjoitusten suunnittelua ja järjestämistä, yhteydenpitoa pelastuslaitokseen ja muihin viranomaisiin, koulutusta, kaluston kunnossapitoa sekä luonnollisesti hälytystilanteiden johtamista. Palokunnan kalustoon kuuluu kaasupitoisuusmittareita, viestintävälineitä, paineilmalaitteita, erilaista sammutus- ja pelastuskalustoa sekä henkilökohtaiset sammutusvarusteet jokaiselle jäsenelle.

Oman tehdaspalokunnan tehtävänä on lisätä turvallisuutta täyttölaitoksella omatoimisella varautumisella. Onnettomuuden sattuessa on tärkeää saada rajattua vahinko mahdollisimman pieneksi. Palokunnalla on ollut vuosittain noin 20-30 erilaista tehtävää, joista tyypillisin on ollut automaattisen kaasuhälytyslaitteiston hälytys kaasupitoisuuden kohoamisesta. Vuotavien tai vuotavaksi epäillyn kaasupullon tunnistus- ja tukkimistehtävät kuuluvat niin ikään tavanomaisiin tehtäviin. ”Vaarallisimpina tehtävinä muistan happipumpun palot, joita on ollut kahdesti. Molemmilla kerroilla onnistuimme omalla tiimillä palon sammuttamisessa. Toki aina palohälytyksen sattuessa paikalle tulee myös Kanta-Hämeen pelastuslaitos”, Halonen sanoo.

Vaaratilanteiden harjoittelu noin 10 kertaa vuodessa on tärkeä osa palokunnan työtä. Viimeisimmässä harjoituksessa harjoiteltiin vaarallisten aineiden torjuntaa Kuopion Pelastusopistolla. ”Toimialan luonteesta johtuen periaatteena on, että onnettomuustilanteet ovat täysin mahdollisia myös meidän täyttölaitoksella ja siksi niihin pitää varautua oikeilla resursseilla sekä henkilöstön että kaluston osalta”, Halonen päättää.