Happi ja rasva – ei hyviä yhdessä

Kaikki tietävät, että happi edistää palamista. Nyt kuvailemme, mitä tapahtuu hapen päästessä kontaktiin öljyn ja rasvan kanssa, ja kuinka näitä riskejä pienennetään.

Pienikin kipinä riittää
Öljyt ja muut voiteluaineet sisältävät yleensä erilaisia hiilivetyjä, jotka ovat täydellisiä palamaan yhdessä hapen kanssa. Näiden kahden komponentin yhdistyminen riittää kipinän kanssa luomaan olosuhteet jopa räjähtävälle palolle. Jopa pienet määrät rasvaa / öljyä voivat reagoida hapen kanssa. Tietyissä olosuhteissa myös itsestään syttyminen on mahdollista. Pahemmassa tapauksessa voi tapahtua ns. adiabaattinen puristussytytys, jos painehappi joutuu kosketuksiin rasvan tai öljyn kanssa esimerkiksi ohjaimessa tai putkistossa, jossa on painepiikkejä.

Minimoi riskit
Kuinka hapen käsittelyn aiheuttamat riskit minimoidaan? Vastaus on oikeastaan aika yksinkertainen. On vain huolehdittava, ettei öljy tai rasva pääse kosketuksiin hapen kanssa. Mutta kuinka tämä tehdään käytännössä? Usein venttiilien, säätimien ja muiden kaasujärjestelmäkomponenttien voitelu ei ole käyttäjän hallittavissa. Äkkinäisiä happivuotoja letkuissa ja muissa varusteissa voi myös sattua ja rasvan päätyessä samaan reaktioon vaikutus voi olla dramaattinen.

Muutama helppo vinkki
Riskejä ei saa liioitella, mutta oikea käsittely ja varusteet luovat olosuhteet hapen turvalliselle käsittelylle. Tässä muutama helppo turvallisuutta parantava vinkki hapen käsittelyyn:

  1. Älä koskaan voitele säätimiä, venttiiliä (tai muita varusteita, jotka ovat kontaktissa hapen kanssa) öljyllä tai rasvalla. Jos voiteluainetta on pakko käyttää, käytä erikoisrasvaa/öljyä, joka soveltuu käytettäväksi yhdessä hapen kanssa. Varmista, että kaikki kaasujärjestelmän komponentit on hyväksytty käytettäväksi hapen kanssa.
  2. Tarkasta letkut ja liittimet säännöllisesti estääksesi vuotoja. Huolehdi, että kaasujärjestelmällä ja pullokärryllä on huoltosopimus.
  3. Jopa pienet rasva- tai öljymäärät voivat aiheuttaa ongelmia. Huolehdi, että vaatteet, kädet ja muut välineet ovat puhdistettuja eikä niissä ole rasvaa, kun työskentelet hapen kanssa.
  4. Avaa happipullon venttiili varovasti.

Teksti: Bo Williamsson
Kuva: Shutterstock