Bosse Williamsson on yksi AGA:n laserleikkauksen asiantuntijoista. Hän vastaa lukijoiden kysymyksiin Lasernytt-osastossa.

Laserleikkauksen laatu ja nopeus

Ongelmien ratkaiseminen ei aina ole yksinkertaista, kun kyseessä ovat laserit. Mistä suorituskykyongelma voi johtua, kun leikkauslaatu ja -nopeus ovat selvästi huonompia kuin ennen? Ja miksi resonaattorin peilit pinnoittuvat niin, että peileissä näkyy pieniä kuoppia? Tällaisia kysymyksiä AGAn laserasiantuntijalle, Bosse Williamssonille, on lähetetty, ja nyt hän kertoo mahdollisista syistä näihin ongelmiin.

Laser on monimutkainen rakenne, johon liittyy useita mahdollisia virhelähteitä. Pinnoitteen muodostuminen voi johtua siitä, että resonaattorikaasussa on liikaa hiilivetyjä. Hiilivedyt vaikuttavat niin laserin tehoon kuin sen vakauteenkin. Äärimmäisissä tapauksissa peileihin voi myös kondensoitua hiiltä ja hiilivetyjä. Tämä voi johtua kaasujärjestelmän vääristä komponenteista, esimerkiksi öljyvoidelluista venttiileistä, väärästä letkumateriaalista tai vuodosta resonaattorin sisällä. Näin ollen olisi tarkistettava, että kaasunsyöttöjärjestelmän kaikki ulkoiset komponentit soveltuvat korkealaatuiselle resonaattorikaasulle. Esimerkiksi öljyvoidellut venttiilit tulisi vaihtaa erikoispuhtaiden kaasujen erikoisventtiileihin. Lisäksi on tarkistettava, että kaasunsyöttö täyttää laserin valmistajan asettamat vaatimukset. Myös mahdolliset letkut pitää tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa oikean tyyppisiin letkuihin. Varmuuden vuoksi kannattaa tarkistaa myös resonaattorikaasun laatu.

Jos mahdollista, tarkista lisäksi, että kaasupullot on sijoitettu öljyttömään ympäristöön. Pullon vaihtamisen yhteydessä säätimessä/korkeapaineletkuissa oleva ilma on huuhdeltava ulos erityisen huuhteluventtiilin kautta. Mahdolliset sisäiset vuodot pitää tarkistaa, mieluiten huollon yhteydessä. Peilien kuopat, ja jossain määrin myös pinnoittuminen, voivat johtua fluoriepäpuhtauksista. Tavallinen syy fluorin esiintymiseen resonaattorikaasussa on kierreteippi, jota käytetään yhdessä puristusliittimien kanssa.

Monet nestemäiset kierrelukitteet (Loctite-tyyppiset) sisältävät myös fluoria. Tavallisen virhelähteen muodostavat myös kaasuventtiilit, jotka on voideltu fluoripitoisella rasvalla. Kaasun sisältämän fluorin aiheuttamia ongelmia voidaan välttää tarkistamalla, ettei mahdollinen kierreteippi pääse kosketukseen kaasun kanssa missään vaiheessa matkalla resonaattoriin. Liittimet vaihdetaan tarvittaessa ja tarkistetaan, että mahdollista kierreteippiä käytetään vain ulkopuolisissa kierteissä. Nestemäisten kierrelukitteiden käyttämistä pitäisi välttää kokonaan järjestelmien asennuksen jälkeen. Kaikki kaasuventtiilit pitää tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa öljyttömiin ja rasvattomiin venttiileihin.

Tämä lisäksi voi olla tarpeen varmistaa, että optisen reitin peilit ovat ehjiä ja etteivät ne ole pinnoittuneita. Luonnollisesti myös leikkauspään linssi pitää tarkistaa. Tämän tyyppisen ongelman yhteydessä suosittelen vahvasti ottamaan yhteyttä laserin toimittajaan. Peilien pinnoittumisen syy löytyy luultavasti tutkimalla resonaattorin lasiputken kunto.

Teksti: Bo Williamsson
Kuvat: AGA