Juurensuojakaasu parantaa korroosionkestoa

Juurensuojakaasua käytetään yleisesti ruostumattomien terästen TIG-hitsauksissa, mutta miksi se on niin tärkeä ja mikä on sen tehtävä? Herbert Nilsson, yksi AGAn hitsausasiantuntijoista kertoo enemmän.

Ruostumattoman teräksen hitsaaminen on suurelta osin samanlaista kuin muunkin teräksen hitsaaminen, mutta myös joitakin olennaisia eroja on. Yksi keskeisimmistä eroavista tekijöistä on juuripinnan suojaus.
Ruostumaton teräs on herkkä yli 250°C:een lämpötiloille. Jos näissä lämpötiloissa ei käytetä juurensuojakaasua, hitsin juuren puoli hapettuu, jonka seurauksena pinta on altis korroosiolle.

Juuren suojauksen vaiheet
Hyvä juuren suojaus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

    1. Ilman poistaminen ennen hitsausta(huuhtelu)
    2. Inertin atmosfäärin säilyttäminen hitsauksen aikana
    3. Inertin atmosfäärin säilyttäminen hitsauksen jälkeen, kunnes lämpötila on alle 250°.

Happipitoisuuden vähentämiseksi ympäröivän ilman 21 prosentista alle 10 – 25 ppm:n jäännöshappitasolle hitsattavassa putkessa, putki on huuhdeltava juurensuojakaasulla, kunnes sen sisäpuolella ei ole havaittavissa hapettumista ja on korroosionkestoltaan putken muita osia vastaava.

Jatkuva kaasunvirtaus
Huuhtelun jälkeen kaasunvirtausta pienennetään ylläpitotasoille hitsauksen ajaksi. Kaasun virtausta pullosta on tarkkailtava ennen hitsausta, sen aikana ja sen jälkeen. Tätä varten tulisi käyttää kaksiportaista virtaussäädintä, jolla saadaan vakio kaasunvirtaus pullon paineesta riippumatta.

Yleisimmät juurensuojakaasut ovat argon (Ar) ja FORMIER10 (N2 + 10 % H2).
Typpeä (N2) voidaan myös käyttää juurensuojakaasuna (esim. typpiseosteiset ruostumattomat teräkset).