Vesiniktoitel droon peab vastu kolm korda kauem

Eesti tehnoloogiaettevõtte SKYCORP loodud uus tipptehnoloogiline droon püsib õhus tavaliste droonidega võrreldes kolm korda kauem. Samuti on selle seisakuaeg märkimisväärselt lühem, kuna kütuse lisamiseks kulub vaid paar minutit. Põhjus? Uue põlvkonna drooni toiteallikaks on vesinikkütuseelemendi tehnoloogia.

Eelmisel aastal tõi Eesti ettevõte SKYCORP välja Euroopa esimese vesiniktoitel drooni. Futuristliku välimusega, tipptehnoloogiline nutidroon nimega e-Drone Zero on välja töötatud peamiselt vaatlusteks, uuringuteks, otsingu- ja päästetöödeks ning valveks ja turvalisuse tagamiseks. SKYCORP otsustas tavaliste liitiumioon-polümeerakude (LiPO) asemel kasutada vesinikkütuseelemente, pikendades sellega drooni lennuaega üle kolme korra, tavapärase 20-30 minuti asemel umbes 120 minutini.

SKYCORP-i tegevjuht Marek Alliksoo ütleb, et pikem lennuaeg tähendab drooni kasutuseesmärkide seisukohast tohutut edasiminekut.

„Keerukates oludes võib tihe laadimise vajadus drooni tõhusust oluliselt vähendada, kuna te ei pruugi pääseda sobivasse kohta drooni maandamiseks ja akude vahetamiseks, või ei piisa lennuulatusest isegi eesmärgini jõudmiseks,” selgitab ta. „Vesiniktehnoloogia mängib üliolulist rolli, aidates meil seda piirangut ületada.”

Vesinik on puhas ja süsinikuvaba

Minevikus oli ainus võimalus lennuaja pikendamiseks kasutada väikseid sisepõlemismootoreid. Neid on aga vaja pidevalt hooldada, samuti tekitavad need vibratsiooni, müra ja heitmeid. Vesinik seevastu ei tekita mingeid heitmeid peale veeauru, nii et tegu on puhta, süsinikuvaba kütusega.

„Vesinikkütuseelemendid ei põleta vesinikku. Selle asemel kasutavad nad elektri ja vee tootmiseks vesiniku ja hapniku vahelist keemilist reaktsiooni,” ütleb Alliksoo, rõhutades ühtlasi, et veel ühe eelisena saab vesinikku erinevalt tavalistest LiPO-akudest säilitada mitmel kujul, see ei rikne ja selle energiapotentsiaal ei vähene ajaga.

Vesiniku oluline puudus on see, et selle käsitsemine võib olla keeruline, eriti arvestades, et tavaliselt tarnitakse seda suurtes, 65-kilogrammistes balloonides. SKYCORP soovis mugavamat lahendust, milleks osutus spetsiaalselt neile AGA poolt tarnitud toode.

GENIE-balloonis vesinikku saame pakkuda üksnes eriprojektide puhul ja et eristada seda teistest GENIE-balloonidest on GENIE-vesiniku balloon punast värvi, kuna tegu on plahvatusohtliku gaasiga.

AGA poolt pakutud lahendus

„Erinevalt teistest võimalikest tarnijatest, kes pakkusid ainult olemasolevaid, tavamüügi tooteid, pakkus AGA välja spetsiaalselt meie jaoks mõeldud lahenduse,” ütleb Alliksoo.

Selle aasta alguses sai SKYCORP-ist esimene Eesti ettevõte, kellele hakati gaasilist vesinikku tarnima GENIE-balloonis. Lisaks sellele, et GENIE on kergem ja hõlpsamini käsitsetav, täidab see drooni ballooni rõhuga 300 baari (tavalise 200 baari asemel), mis tähendab täitmise ajal väiksemat rõhukadu.

„Kolm liitrit vesinikku 300-baarise rõhuga annab kuni kaks tundi lennuaega,” ütleb Alliksoo. „200-Baarise rõhuga täites saaksime enam-vähem sama kuluga umbes kaks kolmandikku sellest lennuajast.”

Vesiniku helge tulevik

Paistab, et SKYCORP pole ainuke, kes näeb vesinikku tuleviku kütuseallikana.

„USA sõjavägi teatas hiljuti oma kavatsusest uurida vesinikutehnoloogia kasutusevõimalusi kõikjal alates jalaväest kuni tankideni. Kuna tegu on maailma suurima institutsionaalse naftatarbijaga, võib see oma fossiilkütustest sõltumist vähendades oluliselt kaasa aidata keskkonnakaitsele,” ütleb Alliksoo, lisades, et ta näeb vesiniku kui kütuseallika jaoks helget tulevikku.

„Arvestades Euroopa Liidu eesmärki saada 2050. aastaks süsinikuneutraalseks, võiks öelda, et ilma vesinikku kaasamata on see lihtsalt võimatu,” ütleb ta.

Praegu kasutatakse vesinikkütuseelementide tehnoloogiat juba igal pool jalgratastest maanteesõidukite, rongide, paatide ja isegi Cessna mõõdus õhusõidukiteni.

„Edaspidi võib minu arvates oodata vesiniktehnoloogia alase teadlikkuse märgatavat kasvu, mis tuleb koos kulude vähenemise, parema taristu ja suurema kättesaadavusega,” jätkab Alliksoo. „Usun, et üsna pea saabub aeg, mil saame seda tellida mobiilirakenduse kaudu ja lasta selle toimetada oma koduukseni, et kasutada seda oma drooni, jalgratta või mopeedi kütusena.”

SKYCORP
2017. aastal Eestis asutatud SKYCORP on rajatud kolme kaasasutaja poolt, kes nägid, et turult puuduvad korralikud pika lennuajaga nutidroonid, ja otsustasid selle tühimiku ise täita. Nüüd, 2019. aastal müüb ettevõte oma tipptehnoloogilisi vesinikkütusel droone mitmesugustele klientidele üle kogu maailma.