Veeldatud maagaasi (LNG) eelised ja lahendused

LNG ja maagaasi töötlemise asejuht Marcus Lang ning Linde LNG Energiamüügi juht Olof Källgren räägivad veeldatud maagaasi eelistest ja lahendustest.