„Tuletõrjujana töötades nägin gaasiplahvatuste ja CO2-mürgistuse mõjusid, kus inimesed võisid minutiga surra. Ma arvan, et kui oled näinud halvimat võimalikku stsenaariumi, annab see sulle teistsuguse perspektiivi – see motiveerib inimestele õpetama, kuidas selliseid asju ära hoida.“

Magnus Olsson – ohutuse eest väljas

Ohutus on Magnus Olssoni jaoks alati olnud esmatähtis. Ta on endine tuletõrjuja, kes tuli 2012. aastal AGA-sse tööle ohutusinsenerina, olles lõpetanud õpingud ühiskondliku riskijuhtimise erialal. Magnus ütleb, et ta soovis oma kogemusi rakendada keskkonnas, kus tal oleks võimalik tõesti midagi ära teha.

Töötate ohutusinsenerina. Mida see tähendab?
Ohutusinsenerina osutan ma AGA ohutus- ja riskianalüüsi teenuseid Rootsi klientidele eri tööstusvaldkondades terasetööstusest tootmise, tselluloosi- ja paberitööstuse, keemia- ja töötleva tööstuse, toiduaine-, farmaatsiatööstuse ja tervishoiuteenusteni. Minu töö hõlmab gaasi ja survestatud seadmetega seotud riskide analüüsi ja hindamist, järgides asjakohaseid seadusi ja eeskirju. Selle tulemuseks on kirjalik aruanne, milles esitatakse soovitusi täiustuste tegemiseks ja ohutusmeetmete rakendamiseks. Klient kasutab seda ettevõttesiseste otsuste tegemiseks, eeskirjade, ohutusaruannete ja tegevuskavade koostamiseks ning lubade taotlemiseks, nt plahvatuskaitse dokumendid, ATEX-klassi plaanid, projektid ja ehituse lõpetamine.

Kuidas leiate üles kliendid, kes vajavad abi?
Teen tihedat koostööd AGA müügiesindajate ja projektijuhtidega, kes märkavad ohutuse vajakajäämisi tavaliselt kliendikülastuste ajal. Seejärel kaasavad nad mind, et aidata klientidel probleeme mõista ja neile lahendusi leida.

Magnus Olsson ohutusest: „Tuletõrjujana töötades nägin gaasiplahvatuste ja CO2-mürgistuse mõjusid, kus inimesed võisid minutiga surra. Ma arvan, et kui oled näinud halvimat võimalikku stsenaariumi, annab see sulle teistsuguse perspektiivi – see motiveerib inimestele õpetama, kuidas selliseid asju ära hoida.“

Kuidas te selle ameti peale sattusite?
Oma tööelule tagasi vaadates võin öelda, et suurem osa sellest, mida ma olen teinud, on olnud ühel või teisel viisil seotud ohutusega. 2000. aastate alguses olin aasta Kosovos Rootsi rahuvalvejõudude koosseisus ja pärast seda hakkasin tuletõrjujaks. Selles ametis oli mul palju vaba aega, nii et omandasin masinaehituse eriala ja pärast seda sain magistrikraadi ühiskondliku riskijuhtimise alal. Seejärel otsustasin oma teadmisi erasektoris praktikas rakendada.

Mida tähendab ohutus sellisele ettevõttele nagu AGA ja kuidas saab AGA selles valdkonnas asju mõjutada?
AGA ja Linde on mõlemad ohutusele pühendunud. Ohutusele mõtlemine ja sellega kaasnev riskianalüüs iseloomustab kõike, mida nad teevad, alates tootmisest ehitamise, paigaldamise ja teenuste osutamiseni. Siiski saab AGA ohutuse tagada ainult toote üleandmiseni ja sealt edasi sõltub seadmete ohutu kasutamine juba kliendist. Sealt algab minu töö: selgitada klientidele nende töös esinevaid riske ja aidata neil tegutseda võimalikult ohutult.

Käite klientide juures, et aidata neil ohutust suurendada. Mis on seal teie jaoks suurim väljakutse?
Proovin anda klientidele kontrolli nende riskide üle. Kui nad teavad, millised on nende riskikohad ja kuidas nendega toime tulla, muutuvad riskid hallatavaks. Mõnel meie kliendil on 1970. aastatest pärinev gaasisüsteem ja mõnel puudub igasugune dokumentatsioon, rääkimata hooldusprotokollidest. Kohale minnes esitan kolm küsimust: „Mis meil siin on?“, „Millised on riskid?“ ja „Mida me peame tegema, et neid riske maandada?“. Kui saan aidata kliendil neile küsimustele vastata ja seada tähtsuse järjekorda vajalikud toimingud, on meil juba suur töö tehtud.

Kuidas aitate klientidel jõuda ohutusele suunatud mõtteviisini?
Tõhus tegevus on ohutuse juures oluline tegur, seetõttu püüan alati tagada pidevatel täiustustel põhinevat pikaajalist ohutust ja tõhusust. Soovitan klientidel kehtestada protseduurid, et neist tegevustest saaks igapäevatöö loomulik osa. Need kliendid saavad tulevikuks hea ettevalmistuse, sest isegi kui mõni nende töötaja lahkub ja tööle tulevad uued inimesed, on ohutusprotseduurid juba ettevõtte mõtteviisis juurdunud

Mis teid selle töö juures motiveerib?
Mind motiveerib teadmine, et saan otseselt anda oma osa selles, kuidas AGA kliendid riskidega toime tulevad. Samuti see, et minu kogemus on aluseks uute tööviiside juurutamisele.