Hapnik ja rasv – eraldi head, koos mitte

On üldtuntud tõde, et hapnik soodustab põlemist, aga mis juhtub materjalide ja ainetega, mis sellega kokku puutuvad? Vaatleme allpool, kuidas reageerivad hapnikule õli ja rasv ning kuidas selliseid riske vältida.

Piisab kõigest väiksest sädemest
Reeglina sisaldavad õlid ja muud määrdeained süsivesinikke, moodustades koos hapnikuga, mis on tugev oksüdeerija, täiusliku kütuse. Nende mõlema olemasolul on tarvis kõigest sädet, et tekitada plahvatusohtlik tulekahju. Rasv või õli reageerib isegi väikeses koguses hapnikuga, tekitades mõnel juhul iseeneslikku süttimist. Veelgi halvemal juhul võib suruhapnik kokku puutuda rasva või õliga näiteks regulaatoris või torustikus surve järsu tõusu või temperatuurimuutusteta kompressiooni korral, põhjustades süttimise.

Hoia riskid minimaalsena
Kuidas hoida hapnikuga töötamisel riskid minimaalsena? Vastus on iseenesest väga lihtne: tuleb vältida õli ja rasva kokkupuudet hapnikuga. Kuidas see aga tegelikkuses toimib? Paljudel juhtudel ei ole inimesed teadlikud, kuidas ventiile, regulaatoreid ja muid gaasiseadmete tarvikuid määritakse. Samuti võivad tekkida torude ja muude seadmete ootamatud hapnikulekked, millel on rasva juuresolekul tõsised tagajärjed.

Mõned lihtsad nõuanded
Riske aitab minimaalsena hoida nõuetekohaste seadmete kasutamine nõuetekohasel viisil, sest nii tagatakse hapniku ohutu käitlemine. Toome siinkohal veel mõned nõuanded, mis muudavad hapniku kasutamise ohutumaks.

  1. Ära määri regulaatoreid või ventiile (või muid hapnikuga kokkupuutuvaid osi) õli või rasvaga. Määrimisel tuleb kasutada spetsiaalselt valmistatud rasva/õli, mis võib hapnikuga kokku puutuda. Veendu, et gaasisüsteemi kõik osad oleks ette nähtud hapnikuga kokkupuuteks.
  2. Et lekkeid vältida, kontrolli regulaarselt torusid ja ühendusi. Veendu gaasivarustussüsteemi ja balloonikärude hoolduslepingute olemasolus. Väikseid balloonikärusid tuleb kontrollida ka ettevõttesiseselt –
  3. õli või rasv võib isegi väikeses koguses probleeme tekitada. Enne hapnikuga töötamist veendu, et su käed, riided ja tööriistad oleksid puhtad ja rasvavabad.
  4. Ava hapnikuballoon ettevaatlikult.

Tekst: Bo Williamsson
Foto: Shutterstock