Specialisterne øger virksomhedens kapacitet

Det er tit muligt at optimere eksisterende udstyr, så effektiviten i en forbrænding eller varmebehandling øges med 10-20 %. Det viser erfaringer fra Ferronova, AGA’s processervice inden for varmebehandling og metallurgisk industri.

Hvert år kommer kunder fra hele verden til AGA’s ovnlaboratorium i Älvsjö, hvor virksomheden præsenterer de sidste nye fremskridt inden for forbrændingsteknologi. Meget af udviklingsarbejdet foregår imidlertid sammen med AGA’s kunder i deres egne ovne, hvor der arbejdes tæt sammen om at udvikle skræddersyede løsninger. ”Vore svenske applikationsingeniører beskæftiger sig konstant med kundenære projekter, der drejer sig om at finde nye procesveje eller at løse specifikke problemer,” siger Tomas Ekman, forbrændingsspecialist hos AGA.

”Vi kan hurtigt rykke ud og hjælpe virksomheder med flaskehalse i produktionen, reducere deres udslip eller helt enkelt reducere deres procesomkostninger,” siger Erik Larsson, nordisk chef for Metallurgi i AGA. “Virksomheder, der går et skridt videre og udskifter ældre teknik med ny teknik, kan opnå effektivitetsforøgelser på op til 50 %,” siger han.

Ferronova-teamet arbejder med både store og små virksomheder i den metallurgiske industri. Interessen for denne specialkompetence er vokset i takt med, at virksomhederne har behov for viden i virksomheden, fordi man fokuserer på sine kerneområder eller reducerer sine personaleomkostninger, noget som har været tydeligt i de senere år, hvor mine- og stålindustrien har været tvunget til at skære ned. ”Vores kompetence savnes flere steder. Vores kunder synes, det er bedre at benytte den efter behov,” siger Jan-Olof Röttger, chef for Ferronova.

Marginale omkostninger
Ferronovas service består af to dele. På den ene side AGA’s applikationsingeniører, tit mettalurger og specialister i kundernes processer, der analyserer og beregner. På den anden side serviceingeniører, der på stedet kontrollerer udstyr og trimmer processer.

I samarbejde med kunderne påtager Ferronova sig ansvaret for hele optimeringsarbejdet. For eksempel hvis en producent får en stor ordre, og varmebehandlingen til hærdning af komponenter bliver en flaskehals, der begrænser produktionshastigheden. Så kan AGA’s applikationsingeniører hente dokumentation, simulere optimering og fx komme frem til, at de pågældende ovne i virksomheden kan rumme 15 % mere ved hjælp af optimering. Det har stor betydning for virksomheden. Nedsat produktionshastighed kan betyde store tab i form af tabte indtægter. Omkostningerne til Ferronovas service er i den sammenhæng marginale,” siger Jan-Olof Röttger. Efter analyse og systemoptimering kan der udføres tests i laboratorier og med skrot i ovnene. Nogle kunder har eget laboratorium, i andre tilfælde samarbejder AGA med forskellige laboratorier. Hele processen behøver ikke at tage mere end nogle uger.

Mindre udslip
En vigtig del af Ferronovas arbejde stammer fra industriens ønske om at reducere sine udslip af NOx og andre miljøfarlige stoffer. Forbrændingstekniske forbedringer gør stor forskel, og ud over procesudvikling giver myndighedernes tiltag i form af skatter og strafafgifter virksomhederne et økonomisk incitament til forbedringer. I den globale konkurrence er det desuden afgørende, at nordisk industri ligger i spidsen, både hvad angår processer og miljø.

På mere langsigtet plan samarbejder AGA konstant med kunder om at udvikle renere og mere effektiv forbrænding. Det foregår ved hjælp af AGA’s eget ovnlaboratorium og Lindes globale netværk og tit i kundernes egne ovne, gennem nært samarbejde og skræddersyede løsninger. Ferronovas specialister består af en halv snes personer, der har Norden og Baltikum som hovedområde. Man har imidlertid også udført opgaver i USA, Rusland og Polen.

“Styrken i Ferronova er specialiseringen, der betyder, at vi hele tiden forbedrer os og er forrest i udviklingen på vores område. Vi sælger en service, som mange virksomheder ikke har, og vi står for både analyse og implementering. Det er der ikke andre gasvirksomheder, der gør,” siger Jan-Olof Röttger.

Tekst: Johan Rapp
Billede: AGA