Rodbeskyttelsesgas (Baggas) giver forbedret korrosionsbestandighed

Rodbeskyttelsesgas anvendes ofte til svejsning af rustfrit stål, men hvorfor er det så vigtigt, og hvilken funktion tjener det? Herbert Nilsson, en af AGA’s svejseeksperter, forklarer.

Svejsning af rustfrit stål kan overvejende sammenlignes med svejsning af andre typer stål, men der er nogle væsentlige forskelle.  En af de vigtigste er den type beskyttelsesgas, som anvendes.

Rustfrit stål er følsomt over for temperaturer på 250°C eller højere. Når disse temperaturer opstår uden et inaktivt gasdække (Argon eller Formier), får det overfladen til at oxidere, hvilket reducerer eller helt fjerner korrosionsbestandigheden.

Hvis overfladen af rustfrit stål i svejsezonen ikke beskyttes mod atmosfærisk luft, vil det opvarmede område oxidere. Af denne grund skal man bruge en inaktiv rodbeskyttelsesgas.

Inaktiv gasatmosfære

Processen for at opnå en god rodbeskyttelse kan inddeles i tre vigtige trin: Som det første bør enhver form for indespærret atmosfærisk luft fjernes før svejsning. Som det andet skal man bibeholde en inaktiv gasatmosfære under svejsning, og som det tredje skal denne atmosfære bibeholdes efter svejsning, indtil temperaturen er faldet til under 250°C igen.

Emnet, der skal svejses, skal – før svejsning – gennemskylles med en inaktiv gas, indtil iltindholdet i det lukkede rum er reduceret til < 25ppm.

Skylletiden varierer i forhold til den volumen der skal gøres iltfri, og måles typisk under skylningen med et iltmålerudstyr, eller skylletiden beregnes i forhold til det baggasudstyr der benyttes, hvor skylletiden oftest en angivet.

Kontinuerligt gasflow

Efter skylning kan gasflowet reduceres til vedligeholdelsesniveauer under svejsning (angivet på WPS). Gasflowet fra flasken bør overvåges før, under og efter svejsning. En totrins flowregulator, som garanterer et konstant gasflow, bør anvendes til dette formål.

De mest almindelige rodbeskyttelsesgasser, der benyttes, er ren Argon, som er en komplet inaktiv gas, eller en Formiergas bestående af 90% Nitrogen + 10% Hydrogen. Den sidstnævnte er den mest effektive gas, da hydrogengas reducerer den resterende ilt, og derved minimerer oxideringen af rodoverfladen.