Ladcykel med brint som drivkraft

Et forstudie fra svensk forsker viser, at bytrafikken kan få en ny medspiller: Ladcykler forsynet med brændselsceller.

I en brændselscelle omsættes den kemiske energi fra brint til elektrisk energi – og vel at mærke med vand og varme som de eneste spildprodukter. Uden udstødningsgasser – og et lydniveau langt lavere end ved fx dieselgeneratorer – ventes køretøjer, drevet af brint, at få en stor fremtid, ikke mindst i bytrafik.

Rickshaw på brint
I mange af verdens storbyer spiller rickshaws en stor rolle for afvikling af trafikken. Også rickshaws kan køre på brint og brændselsceller – det blev senest demonstreret af Linde i marts under det store ”Make the Future”-show i Singapore. Her blev der præsenteret en rickshaw med en rækkevidde på 100 km og en topfart på 25 km/t. På Mälardalens Universitet i Sverige har forskeren Anders Lundblad udført et forstudie med støtte fra bl.a. AGA til det, der kan blive en ny medspiller i bytrafikken: En ladcykel, der drives af brinten i en brændselscelle. Forstudiet blev i slutningen af 2016 fremlagt på Eforsk, en stor konference om brændselsceller. Beregninger viser, at op mod halvdelen af al transport i storbyerne fint kan klares af ladcykler.

“En ladcykel kan køre med op til 500 kg last, men det er nok en øvre grænse. Det er nok mere realistisk at køre med 150-200 kg”, mener Anders Lundblad. Hvis han kan skaffe finansiering, er næste skridt at bygge en prototype og teste den i bytrafik.

Brændselscellens store fordel er, at den er lille – men at den kan forsynes med brint fra en stor gasflaske eller tank og dermed levere masser af energi, fx også til et køleanlæg eller en kaffemaskine, hvis der skal sælges varer fra ladcyklen. Hvis energien i stedet skulle komme fra et batteri, ville det kræve store og tunge batterier. At skaffe brint er ikke noget problem, gør Anders Lundblad opmærksom på. Brint kan fx købes i flasker med 5 eller 20 liter, og alene i Sverige findes der omkring 200 distributører af brint.

Brint er oplagt i køretøjer
Også personbiler og lastbiler kan køre på brændselsceller. Og det kommer de til! Brint er den letteste af alle gasser, den vejer femten gange mindre end atmosfærisk luft. Men brint indeholder en masse kemisk energi, og sendes brinten gennem en brændselscelle, bliver den kemiske energi omsat til elektricitet og varme. Det eneste restprodukt ved processen er vanddamp. Ikke desto mindre har brint længe været dømt ude som fremtidens drivmiddel – i stedet er der satset på køretøjer, der kører på batterier. Men trods mange års forskning er batterierne stadig meget tunge, og det tager tid at lade dem op.

Her har brinten en stor fordel. Den kan tankes på få minutter, og brændselsceller vejer langt mindre end batterier. De kan desuden seriekobles og dermed levere en meget stor effekt, hvis der er brug for det. Det er der fx i lastbiler, og i Schweiz har Coop for nylig indsat en lastbil, der kører på brint og brændselsceller. I både Japan og USA kører der nu over 1.000 personbiler, hvor drivkraften er brint, og på det seneste økonomiske topmøde World Economic Forum lovede en række store virksomheder at bruge flere penge på forskning og udvikling af brint som drivmiddel. Blandt virksomhederne er Linde og dermed AGA. Virksomhederne er nu gået sammen i det, de kalder Hydrogen Council, netop for at skabe mere fremdrift i forskningen og udviklingen. Især i Kina og Japan satses der nu benhårdt på brint som drivmiddel i biler, og målene er ambitiøse: Allerede i 2025 ønsker Kina at der findes 50.000 brintbiler i landet, og i 2030 skal antallet være steget til 1 million. I Japan er målet 200.000 biler i 2025 og 800.000 i 2030.

Brinten kan fremstilles på forskellig vis, men bl.a. ved hjælp af elektrolyse, hvor vand spaltes i ilt og brint. Energien til den proces kan fint hentes fra vedvarende energikilder såsom solceller og vindmøller. Brændselsceller med brint har et stort potentiale, ikke bare i køretøjer, men fx også i haveredskaber som plæneklippere. Med brændselceller vil der ikke være nogen støj fra motoren og ingen giftig udstødning. Også som back-up til en elforsyning er brint velegnet.