Grand Challenge Initiative – NASA og Andøya Space Center

Der sker en masse spændende ting på Andøya Space Center for tiden. Grand Challenge Initiative Cusp (GCI) er det hidtil største forsøg med forskningsraketter og er et unikt samarbejde mellem Norge, USA og Japan, hvor NASA og dens japanske søsterorganisation, JAXA, investerer flere hundrede millioner kroner. Norge har verdens førende eksperter mht. nordlys og solaktivitet, og er på vej til at blive en rumfartsnation.

NASA har fragtet 9 af 11 raketter til Andøya og Ny Ålesund, hvilket er den største sending til udlandet fra NASA nogensinde. Forskningsraketterne skal sendes op for projektet Grand Challenge Initiative (GCI) Cusp på Andøya, det mest omfattende videnskabelige projekt, som NASA har været involveret i. Det er under norsk ledelse af Kolbjørn Blix ved Space Systems på Andøya Space Center, samt professor og rumfysiker ved Universitetet i Oslo, Jøran Moen.

Projektet har til formål at forstå mere om, hvad der sker, når voldsomme solstorme rammer jorden. Solstorme skaber fantastiske lysshow på himlen som nordlys, men de skaber også problemer for satellitter og navigationssystemer. Hvis man kan forstå mekanismerne bedre, kan det resultere i rumvejrudsigter, som kan forudsige solstorme og deres konsekvenser. Projektet vil også give bedre forståelse af, hvordan Jordens magnetfelt beskytter os, og hvordan planeters atmosfære virker.

«Der er enormt mange detaljer, som skal klappe ved hver opsendelse. De mest kvalificerede folk og de mest avancerede raketter kommer til Andøya», fortæller Kolbjørn Blix på Andøya.

Raketterne er fulde af højteknologiske måleinstrumenter, som skal studere atmosfærens mysterier.

This animation shows the trajectories of several of the Grand Challenge missions.

Uden gas, mad og drikke dur helten ikke

«AGA leverer gasinfrastruktur og er med til raketeventyret ved at bidrage til flere af de avancerede, tekniske løsninger», siger Øystein Aasland, Head of Process Industry and Specialty Gases i AGA. «AGA har specialdesignet tanke med flydende kvælstof, afholder omfattende sikkerhedskurser for ansatte og sørger for dokumentation af hele processen, samt garanti for renhed og kvalitet.»

Det er en lille del af en logistik, hvor AGA leverer flere hundrede gasflasker til både Andøya og Svalbard. Gasflaskerne fragtes med forskningsskibe fra Tromsø. Blandt gasserne, der leveres, er der flydende kvælstof til nedkøling og rensning af instrumenter på raketten, såkaldt purging, som fjerner al anden atmosfære, således at ingen forurening, som kan give forkerte målinger, bliver sendt med op i atmosfæren; samt til at undgå vandindtrængning og fugtighed. Kvælstof bruges også, når rum-modulet kobles til rumstationen. I tillæg hertil leveres brint og ædelgasserne helium og argon. Argon er ultra-rent og bruges i avancerede applikationer på raketterne. Brint bruges i vejrballoner på Andøya, hvor man har et anlæg til håndtering af brint. I Ny Ålesund bruges helium.

«Vi er meget glade for AGA, fordi de altid leverer det, de skal, og de har en stor, kompetent ingeniørafdeling, som bidrager til at opfylde de specielle tekniske behov, vi har», siger Benny Lysfjord, leder af driftscentret i Andøya Space Center.

Norge kan blive en ledende rumfartsnation

Andøya Space Center har en unik beliggenhed, ekspertise og infrastruktur, som egner sig vældig godt til opsendelse af små satellitter. NASA mener, at Andøya er  bedst rangerende til sådanne opgaver. Der er nu planer om at gøre Andøya til europæisk opsendelsesbase for små satellitter, og Andøya ligger vældig godt til i konkurrencen.

Målet er at levere tjenester til satellitopsendelser i 2021/22 med raketter i størrelsesorden 22 tons. Andøya er det mest velegnede «site».

«De seneste år er satellitterne blevet mindre og flere, og der er mangel på opsendelsessteder for det voksende marked for små satellitter. Andøya har den bedste beliggenhed og lang erfaring, og er dermed et unikt sted til opsendelse af satellitter. Også ESA praler af kompetencen på Andøya», siger Kolbjørn Blix ved Space Systems på Andøya Space Center.

Andøya Space Center har søgt regeringen om 1,3 milliarder norske kroner til at blive international opsendelsesbase, noget som kan gøre Norge til en ledende rumfartsnation. Norge er en aktiv del af international rumvirksomhed gennem ESA og andre programmer, hvor norske højteknologiske virksomheder deltager.

Læs mere om projektet og følg med i udviklingen her:
https://www.andoyaspace.no/the-grand-challenge-initiative/

Tekst: Ingalill Sandal
Foto: Martin Langteigen and Andøya Space Center/Trond Abrahamsen