Kas ir acetilēna sadalīšanās, un kā rīkoties, ja tas ir noticis?

Acetilēns ir ļoti daudzpusīga gāze, kurai ir vairāki atšķirīgi pielietojumi. Kopā ar skābekli to var izmantot, piemēram, metināšanā, griešanā, lodēšanā un virknē karsēšanas drabu. Patiesībā acetilēns ir vienīgā uzliesmojošā gāze, ko var izmantot gan metināšanā, gan griešanā. Tomēr, neskatoties uz acīmredzamajām priekšrocībām, jāievēro vairāki piesardzības pasākumi, lietojot šo produktu un apejoties ar to. Acetilēna sadalīšanās ir jēdziens, par kuru daudzi ir dzirdējuši, bet reti kurš ir ar to saskāries.

Kas notiek?
Dekompresijas procesā acetilēns sadalās, ģenerējot enerģiju. Tā rezultātā balonā paaugstinās spiediens un temperatūra, kas rada sprādzienbīstamus apstākļus. Acetilēnu nevar saspiest kā gaisa gāzes, piemēram, argonu, jo, paaugstinoties spiedienam un temperatūrai, tas var strauji kļūt nestabils un dekompresēties. Tādēļ acetilēna balonos ievieto porainu, uzsūcošu masu, kā arī acetonu, kas izšķīdina lielu tilpumu acetilēna. Šī porainā masa ierobežo gāzes apjomu, kas varētu sākt sadalīties, samazinot risku, ka tas varētu notikt lietošanas laikā.

Dažādi cēloņi
Dekompresiju var izraisīt dažādi faktori. Ja balons saņem pēkšņu triecienu vai saskaras ar citu objektu, porainajā masā var rasties vakuums, kas var izraisīt dekompresiju. Tas jāpatur prātā un ar acetilēna baloniem ir jārīkojas uzmanīgi. Ja baloni ir pakļauti karstuma iedarbībai, piemēram, ugunsgrēka laikā, dekompresijas risks pieaug. Acetilēna balonu glabāšanas vietām jābūt skaidri norādītām, piemēram, uz balonu ratiņiem, un jāparūpējas, lai ugunsgrēka gadījumā balonus varētu viegli evakuēt. Karstums var palielināties arī nepārtrauktas atpakaļaizdedzes un liesmas atsitiena gadījumā, lietojot degļus un šļūtenes metināšanas un griešanas darbiem. Vienmēr izmantojiet liesmu slāpētāju pie degļa un pretsitiena vārstu pie acetilēna regulatora; tāpat ļoti ieteicams izmantot liesmu slāpētāju vārstu pie skābekļa regulatora. Dekompresiju var izraisīt arī nepareizi kalibrēta acetilēna caurule. Šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi ievērot atbilstīgos kalibrēšanas noteikumus. Pārāk liels cauruļu diametrs apvienojumā ar pārāk augstu acetilēna spiedienu var viegli izraisīt dekompresiju, taču pareiza sistēmas kalibrēšana ievērojami samazina šo risku.

Ievērojiet pazīmes
Kādas ir pazīmes, ka acetilēna balonā ir sākusies dekompresija? Ja iespējams, aptaustiet balonu ar rokām, kas ir vienkārša metode. Viena no dekompresijas pazīmēm ir skaidri nosakāma temperatūras paaugstināšanās balonā. Dekompresijas gadījumā sekojiet drošības protokolu norādījumiem, atdzesējiet balonu ūdenī, atbrīvojiet telpas un ziņojiet par notikušo avārijas dienestiem. Brošūras, kurās sniegti norādījumi, kā apieties ar gāzes baloniem ugunsgrēka gadījumā, ir pieejamas pie jūsu gāzes piegādātāja.

Teksts: Bo Williamsson  Foto: AGA