Per Bengtsson ja Weldonova

Uteliaisuus, luovuus ja halu kehittyä vievät Periä ja asiakkaita kohti parempia prosesseja ja ratkaisuja.

Mitä kuuluu WELDONOVA®-prosessituen toimintaan?
WELDONOVA®-prosessituki on AGAn konepajateollisuuden liiketoiminta-alueeseen kuuluva palvelu. Autamme asiakkaita hitsaukseen, leikkaukseen ja kuumennukseen liittyvissä prosesseissa. Ratkaisemme ongelmia, teemme selvityksiä ja otamme käyttöön uutta tekniikkaa. Hitsauslaboratoriossamme voimme testata eri mahdollisuuksia yhdessä asiakkaan kanssa tai omatoimisesti. Järjestämme myös asiakaskohtaisia koulutuksia, joissa keskitytään asiakkaan ongelmaan.

Mikä on mielestäsi vahvuutenne?
AGAlla on pitkä kokemus ratkaisujen ja prosessien parissa työskentelystä, ja prosessituessa on erittäin kokeneita ja päteviä työntekijöitä. Olemme pääasiassa diplomi-insinöörejä tai vastaavia, ja useimmat ovat työskennelleet näiden asioiden parissa jo 1980-luvulta. Meillä on paljon tietoa, jota voimme hyödyntää ja jonka varaan voimme rakentaa uutta.

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen aika luova ja utelias tyyppi, joka pitää uusien ideoiden testaamisesta ja haasteista. Vapaa-ajallani kunnostan vanhoja moottoripyöriä ja autoja, ja olen muun muassa rakentanut kopion AC Cobra -urheiluautosta. Vanhan kunnostaminen ja uuden aikaansaaminen innostavat minua.

Olen koulutukseltani hitsausinsinööri ja aloitin AGAn kehitysosastolla. Siellä osallistuin hitsauksen suojakaasujen ja hitsausratkaisujen kehittämiseen, ja kehitin muun muassa Rapid Processing -menetelmän eli korkean tuottavuuden MAG-hitsauksen.

Työskentelin kaksi vuotta AGAn sovellusinsinöörinä Saksassa ja sitten tuotepäällikkönä AGA Gas Sverigessä, myyntipäällikkönä itäisellä myyntialueella ja konepajateollisuuden liiketoiminta-alueen markkinointipäällikkönä Ruotsissa. Olin mukana aloittamassa WELDONOVA-prosessitukea ja jäin tälle tielle.

Mikä siinä houkutteli?
Olen kiinnostunut tutkimuksesta ja kehittämisestä. Asiakkaat kertovat haluavansa tehdä jonkin tietyn asian, mutta eivät tiedä miten. Täysin uudenlaisen ratkaisun löytäminen viehättää minua. Sekin motivoi, että kollegani ovat äärimmäisen päteviä. Heidän kanssaan on hyvä pallotella ideoita ja hauska keskustella. On mukavaa työskennellä ideoiden parissa, kun tavoite on yhteinen – sekä omassa tiimissä että yhdessä asiakkaiden kanssa.

Millaiset asiakkaat kääntyvät puoleenne ja millaisissa pulmissa?
Asiakkaamme tuovat mukanaan monenlaisia ongelmia ja mahdollisuuksia. Yhden asiakkaan pulmana voi olla materiaalin halkeilu, ja toinen haluaa hitsausroiskeet pois. Kolmas taas haluaa hitsata nopeammin. Asiakkaamme ovat pääasiassa keskisuuria ja suuria yrityksiä. Keskisuurilla asiakkailla ei usein ole omia resursseja, vaan he luottavat WELDONOVA-prosessitukeen. Suuremmat asiakkaat puolestaan käyttävät meitä ideoiden pallotteluun ja hyödyntävät meitä projekteissaan.

Millaisesta projektista voi olla kyse?
Eräs asiakas hitsasi säiliöitä, joiden täytyi olla kaasutiiviitä. He käyttivät MAG-hitsausta, mutta halusivat käyttää TIG-robottihitsausta ilman, että tuottavuus kärsisi. Yleensä MAG-hitsaus tehdään useimmiten robottihitsauksena. TIG-menetelmää taas hyödynnetään manuaalisesti, eikä se ole yleensä yhtä tuottavaa. Saimme idean, jota testasimme hitsauslaboratoriossa hyvin tuloksin. Hitsaus sujui nopeammin, ja asiakkaan tuottavuus parani. Myös tuotteiden tekninen laatu parani, ja asiakas säästi noin miljoona kruunua vuodessa.

Toinen esimerkki on asiakas, jolla on suuria propaani-/happipolttimia. Heillä oli ongelmia liian suurten hiilidioksidipäästöjen kanssa, ja he saivat kehotuksen korjata asian. Kun asiakas otti yhteyttä, meillä ei ollut valmista ratkaisua, mutta olimme testanneet eri tekniikoita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Rakensimme yrityksen volyymiin mukautetun prototyypin ja testasimme sitä hyvin tuloksin. Hyvän toistettavuuden ansiosta saimme vähennettyä hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia.

Minkä parissa työskentelette juuri nyt?
Meillä on uusi palvelu, jossa autamme hitsausprosessien laadunvarmistuksessa ISO EN 3834 -standardin mukaisesti. Olemme ennemminkin kumppani, joka auttaa luomaan prosessin ja pysyttelee puolueettomana tarkastuksen tekevän tahon näkökulmasta. Tavoitteena on työskennellä pitkäjänteisesti ja olla mukana asiakkaan prosesseissa.