atmosfēra

Gandrīz viss ir slāpeklis

Mēs dzīvojam atmosfērā ar lielu slāpekļa daudzumu, tomēr …

Brīnumainā gāzu pasaule

Visumu ieskauj milzīgi gāzu un putekļu mākoņi – miglāji. Te …