Sauga. Kaip mažinti riziką dirbant su CO2 ir azotu?

Naudojant dujas, pvz., CO2 ir azotą, kyla tam tikrų pavojų. Tačiau juos galima smarkiai sumažinti taikant tam tikrus metodus, įrangą bei tinkamai elgiantis, sako Švedijos AGA saugos inžinierius Magnus Olsson.

CO2 ir azoto naudojimas siejamas su dviem pagrindiniais rizikos veiksniais. Pirma, abu elementai skystuoju pavidalu yra labai šalti, todėl gali smarkiai nudeginti žmogaus odą ir pažeisti kitas medžiagas. Antra, bet kurios iš šių bekvapių, bespalvių ir beskonių dujų nutekėjusios gali sparčiai sugerti deguonį uždaroje erdvėje, todėl ji gali tapti mirties spąstais kiekvienam į ją patekusiajam.

Vėdinimas
Vienintelė svarbiausia taisyklė, kurios turi laikytis kiekvienas dirbantysis su CO2 ir azotu, yra vėdinimas. Pabrėžti vėdinimo įrenginių svarbą tikrai niekada nebus per daug. Tai saugaus dujų tvarkymo pagrindas.

Faktų intarpas:
AGA rengia darbuotojams skirtus mokymus ir teikia signalizatorius bei kitą įrangą, pvz., dujų nuotėkio aptikimo purškiklius, kurių reikia norint kuo labiau sumažinti dujų nuotėkio riziką.

Deguonies lygio signalizatoriai
Kitas svarbus įrenginys yra deguonies lygio signalizatorius – prietaisas, kuriuo matuojamas deguonies lygis ore, o jam nukritus žemiau saugaus lygio, skamba pavojaus signalas. Deguonies lygio signalizatoriais galima aptikti labai mažą nuotėkį, o nustačius jį pakankamai anksti, problemą dažnai galima pašalinti paprastomis priemonėmis. Kiekvienoje patalpoje, kurioje naudojami CO2 ir azotas, taip pat turėtų būti įprasta kasdien tikrinti, ar nėra nuotėkio. Kiekvienoje uždaroje patalpoje reikia signalizatoriaus, bet vien prietaiso nepakanka – turite turėti aiškų planą, ką darysite, jei ir kai jis suskambs.

Jei dujos nutekėjo
Nutekėjus daug dujų, neturėsite laiko galvoti: turite žinoti, kada galima eiti į nutekėjimo zoną, o kada – ne, kas gali į ją eiti ir kokios įrangos jam reikia. Žmogus negali tiesiog žengti į patalpą, kurioje mažai deguonies, nes per kelias sekundes prarastų sąmonę.

Tekstas: Magnus Ohlsson
Nuotrauka: Shutterstock