seoskaasu

Miten vähentää CO2-hitsauksessa syntyviä roiskeita?

Voiko toisentyyppistä kaasua käyttämällä …