Tusen LNG-bunkringar med AGAs bunkerfartyg Seagas

AGAs LNG-bunkerfartyg Seagas har genomfört sin 1000:e LNG-bunkring till kryssningsfartyget M/S Viking Grace, sedan fartyget togs i drift våren 2013. Seagas förser Grace med drygt 60 ton LNG (flytande naturgas) vid varje bunkringstillfälle, då fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm och under tiden som passagerare och gods lossas och lastas.