Ombord LNG-bunkerfartyget Seagas

LNG-bunkerfartyget, Seagas, är den första i världen i sitt slag och klassificeras enligt samma regler som gäller för oceangående LNG-fartyg. Seagas leverarar dagligen 60-70 ton LNG till M/S Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm. Tankningen tar knappt en timme och sker från fartyg till fartyg via ett helt nytt sätt att bunkra bränsle.