GE hengittää puhtaita kaasuja

Tänä vuonna koko maailmaa ravisuttanut covid19-pandemia on tuonut esiin teknologiaa kehittävien kärkiyritysten merkityksen kamppailussa hyvän ja turvallisen elämän puolesta. 

Suuri osa työpaikoista ympäri maailman tyhjennettiin taudin leviämisen pysäyttämiseksi. Silti todella moni pystyi jatkamaan työtään tietotekniikan ja etäyhteyksien avulla.

 Kaikesta huolimatta todella moni sai tartunnan, eivätkä kaikki selvinneet. Yhä suurempi osa vakavasti sairastuneista saa kuitenkin korkeatasoista hoitoa sairaaloissa osaavilta ja omistautuneilta terveydenhuollon ammattilaisilta – ja nykyaikaiselta terveysteknologialta.

Virus levisi ympäri maailman ennätysmäisen nopeasti. Sen lähtömaassa Kiinassa ja Euroopassakin pystytettiin nopeasti uusia hoitopaikkoja vaikeimmin sairastuneille, ja hyvin nopeasti suureksi huolenaiheeksi nousi tehohoitokapasiteetin riittämättömyys. 

Teknologiajättiläiset GE Healthcare ja Linde reagoivat ja vastasivat kasvaneeseen tarpeeseen nopeasti. 

GE Healthcare sai keväällä huomata potilasvalvonnassa käytettävien kaasumoduulien tarpeen moninkertaistuvan. Kaasumoduuli on suunnilleen vanhan VHS-videokasetin kokoinen tukevaan metallikoteloon pakattu laite, joka mittaa potilaan hengitystä. Ei pelkästään sisään ja ulos kulkevan ilman määrää, vaan hengitysilman sisältämien kaasujen määrää ja pitoisuuksia ja lisäksi potilaalle mahdollisesti annettavan nukutuskaasun pitoisuutta. 

Kaasumoduuleita tarvitaan muun muassa hengitys- ja nukutuskoneissa eli tehohoidossa ja leikkaussaleissa. Modulin tuottama data kerätään, muokataan ja esitetään valvontamonitorissa, josta lääkäri ja hoitohenkilökunta saavat kaiken tarvitsemansa tiedon potilaan hengityksestä.

GE Healthcare valmistaa kaasumoduuleita Helsingissä, missä projektipäällikkö Hannu Seppänen joukkoineen käyttää kaikki keinonsa tuotannon kasvattamiseksi kireiden turvallisuusmääräysten keskellä. “Nyt moduuleita tarvitaan kvartaalissa sama määrä, mitä normaalisti tehdään vuodessa ”, Seppänen sanoo. Tietysti luotettavuudesta ja tarkkuudesta tinkimättä.

Modulien valmistuslinjan suorituskykyä voidaan nostaa kouluttamalla lisää työntekijöitä, ja osavalmistajia voidaan kannustaa tuottamaan enemmän anturien osia ja piirikortteja. Tuotannon kasvattamisen pullonkaula onkin kaasumoduulien testaus, jonka kapasiteetin GE Healthcare moninkertaistaa yhdessä Linden kanssa. 

Tuotantopäälliköiden suusta usein kuultavan sanonnan mukaan laatu syntyy tekemällä eikä tarkastamalla. Siinä onkin totuuden siemen, mutta tämän tuotteen kohdalla se ei ole aivan koko totuus.

Kaasumoduulien tuotantoprosessi hallitaan täydellisesti, eikä linjalla juuri synny viallisia tuotteita. Silti jokainen valmistettu anturi ja jokainen niistä koottava kaasumoduuli on yksilöllinen. Testauksen tärkein tehtävä onkin selvittää, miten moduulin tuottamaa dataa pitää lukea missäkin tilanteessa. “Me puhumme anturitiedon kompensoimisesta”, Seppänen sanoo.

Tehtaalla Helsingissä on juuri valmistumassa uusi testauskaappi, missä kaasumoduulien yksilölliset parametrit selvitetään. Kaapissa on satoja kaasumoduuleja kerralla kytkettynä samoin kuin sairaalassa. Nyt niille tuleva kaasu ei olekaan potilaan hengitystä, vaan Linden toimittamia kalibrointikaasuja – happea, hiilidioksidia ja ilokaasua eli dityppioksidia sekä niiden seoksia. 

Jokainen linjalta valmistuva kaasumoduuli käy läpi kolmen vuorokauden testiohjelman, missä ne mittaavat tarkalleen tunnettuja kaasuseoksia useassa tarkalleen tunnetussa paineessa ja lämpötilassa, ja niiden näyttämä säädetään vastaamaan todellisuutta.

Jouni Ilvonen Oy Linde Gas Ab:n erikoiskaasuyksiköstä kertoo, että tyypillisesti kalibrointiin käytettävissä kaasuseoksissa pitoisuuden tarkkuus on 0,5 prosenttia suhteellisesta pitoisuudesta. Erikoiskaasut on Lindessä se osa, joka toimittaa erikoispuhtaita kaasuja, tarkasti määriteltyjä kaasuseoksia ja niiden kaasunjakelujärjestelmiä. 

Ilvosen mukaan terveysteknologian yhtiölle kuten GE Healthcarelle on tärkeää, että kompensoinnissa käytettävä referenssikaasu on myös sertifioitu ja jäljitettävissä aina valmistukseen ja valmistuksessa käytettyjen tuotantolaitteiden ja mittalaitteiden tarkastuksiin asti. 

Ja tässä tapauksessa, kun pandemia eteni hälyttävällä vauhdilla oli ensiarvoisen tärkeää, että todella suuret yhtiöt kuten GE Healthcare ja Linde pystyivät toimimaan todella nopeasti. Noin kuukauden kuluttua siitä, kun uuden kaasumoduulien testauskaapin tarve havaittiin, GE Healthcare oli sen suunnitellut, testausjärjestelmiin erikoistunut Finero rakentanut, ja se oli kaasukeskuksineen ja putkituksineen jo valmiina.