Muutus, aga mitte kliimamuutus – tuleviku nõudmistele vastavad külmaained

AGA/Linde eestvedamisel turule jõudvad järgmise põlvkonna jahutusained on säästlikumad kui kunagi varem.

Kui Ameerika insener Willis Haviland Carrier tuli välja algse nimega seadme jaoks, mida peetakse tänapäeval maailma esimeseks nüüdisaegseks kliimaseadmeks, siis pidas ta esmatähtsaks, et see kirjeldaks, mida tema leiutis õigupoolest teeb. Turundusele ta suurt ei mõelnud ja nii võibki 1902. aastal väljastatud patendilt lugeda proosalist nimetust: masin õhu parandamiseks („Apparatus for treating air“). Carrier ei võinud kuidagi ette näha, millised saavad olema tema leiutise kaugeleulatuvad tagajärjed eesoleval sajandil.

Me ei saaks nautida ühtegi kliimaseadmete pakutavat hüve alates mugavast reisimisest, jahutusega hommikusöögivalikust hotellides kuni mõistliku temperatuuriga kontoriruumideni, kui poleks olemas külmutusgaase. Kliimaseadme kuumutamistsükli raames muudab seade pidevalt külmaaine olekut, et ümbritseva õhu soojust ära kasutada. Külmutusgaasid ongi iga jahutusseadme keskmes alates kodus, töökohtadest ja sõidukites kasutatavatest kliimaseadmetest kuni külmkappide, sügavkülmikute ja külmatranspordini, mille abil veetakse piima- ja lihatooteid ning mereande ühest riigist teiste.

AGA/Linde on oma partnerite jaoks tähtsaim külmutusgaaside tarnija ja eesrinnas ka uute, säästlikumate külmaainete tutvustamisel.

Loodushoidlik jahutus – tulevikus kasutatakse jahutusseadmetes kliimasäästlikke külmaaineid.

Muutus aga mitte kliimamuutus

AGA/Linde EMEA külmaainete tootejuht Thanasis Vellios: „Enamasti vahetuvad külmaainete põlvkonnad iga 15–20 aasta tagant.“ Mõned võivad veel mäletada klorofluorosüsivesinikke (CFC), mis kuulusid 1980. aastatel juukselakkide koostisse ning mille kasutamine lõpetati osooniaukude tekitamise tõttu. Nüüdseks on lähema uurimise all veel kaks külmaainete kategooriat. Enamiku osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike (HCFC), eriti klorodifluorometaani puhul on tõestatud, et need ühendid kahjustavad planeeti kaitsvat osoonikihti. Atmosfääri lastud fluorosüsivesinike (HFC) rühma seostatakse aga globaalse soojenemisega.

Külmaainete keskkonnamõju vähendamine

Vellios: „Nende avastuste tulemusena lõpetavad seadusandjad nimetatud ühendite kasutamise järk-järgult järgmise 5–10 aasta jooksul. AGA/Linde teeb tööd selle nimel, et tuua partnerite ja tootjateni neljanda põlvkonna kliimasäästlikud külmaained.“

Esimene fluoritud gaaside (f-gaasid) määrus, mis avaldati 2006. aastal, keskendus heitkoguste vähendamisele lekete ennetamise ja säästliku ringlusse võtmise kaudu kasutusea lõpus. 2015. aastal kehtima hakanud täiustatud raamistik keelab kliimaseadmetes ja sügavkülmikutes kahjulike ainete kasutamise. Määruse kõige olulisem osa näeb ette järkjärgulise kõrvaldamise kvootide alusel ja erigaaside tarnijad nagu AGA/Linde on võtnud samme, et sellega tegeleda. Kui 2017. aastal moodustasid tavapärased HFC-d 83% külmaainetest, siis 2030. aastaks peaks 79% külmaainetest koosnema juba neljanda põlvkonna HFO-gaasidest (hüdrofluoroolefiinid). AGA/Linde eesmärk on täita 50% järgmise põlvkonna jahutusainete kvoodist juba 2021. aastal.

Alati hea valik. Moodsad külmaained jahutavad jooke ja toiduaineid säästvalt.

Mõnusalt jahe – suurepärane lisandus AGA/Linde tootevalikusse

Velliose sõnul võib energiatõhusat alternatiivi oodata HFO-dest koos nn looduslike jahutusainetega nagu CO2 ja ammoniaak. Järgmistel aastakümnetel peaks kasvama nõudlus mõlemat tüüpi ühendite järele. Jahutusvõimaluste kasutamine leiab ühiskonnas üha uusi väljundeid ja jahutusainete valiku avardamine on ülimalt oluline. Vellios: „Oleme ainus Euroopa ettevõte, mis pakub klientidele täielikku tootevalikut, kuhu kuuluvad HFC-d, HFO-d ja looduslikud jahutusained.“ Hiljaaegu avaldatud EL-i energiauuring kinnitab, et universaalseid lahendusi selles valdkonnas pole – alternatiivsetel ühenditel on erinevad keemilised omadused. Erinevalt varasematest külmaainetest on uue põlvkonna HFO-d tuleohtlikud, samas kui CO2 saab hoida ainult surve all.

Selleks, et püsida muudatuste eesliinil, uuendab AGA/Linde oma külmaainetega täitmise seadmestikku, segamisjaamasid ja pakendamisvahendeid kõikjal maailmas. Praeguseks on ettevõte Euroopas uutesse taristulahendustesse investeerinud üle 5,5 miljoni euro. Poolas tegutseb juba uuenduskuuri läbinud tehas ning Kreekas avati 2019. aasta mais samasuguste uuendustega tehas.

Ohutu käitlemine on külmaainetega töötamise eeltingimus.

Salakaubandus ähvardab ohutust ja säästlikkust

Kui ühelt poolt teeb AGA/Linde jõupingutusi turvalise täitmisvõrgustiku loomiseks, siis teiselt poolt on turule ilmumas kutsumata külalised. Vellios täpsustab: „Näeme üha enam salakaubavedajaid, kes teenivad tohutuid summasid, tuues EL-i võltsitud, loata või ebapuhtaid tooteid.“ Ainuüksi 2018. aastal jõudis EL-i majanduspiirkonda Velliose andmetel 30 000 tonni ebaseaduslikke tooteid, mis moodustab turu kogunõudlusest kolmandiku. AGA/Linde järgib HFC-de ja HFO-de täitmisel rangeid nõudeid ja valib koostööpartnerid, kes suudavad esitada ohutusandmeid ja oskavad käidelda tuleohtlikke tooteid – paraku müüvad gaasijõugud oma tootepartiisid turuväärtusest sageli 50% odavamalt. Ühtlasi ei kasuta nad korduskasutatavaid, vaid ühekordseks kasutamiseks mõeldud balloone. Valed või puuduvad sertifikaadid, liiga head hinnad või pakkumised kahtlastel veebilehtedel aitavad asjatundjatel salakaubale jälile saada.

Kõik meie balloonid on märgistatud triipkoodiga ja seega jälgitavad.

Willis Carrieril oli õigus

AGA/Linde asus õigel ajal tegutsema ja juhib uue põlvkonna jahutusainete kasutuselevõttu, et muuta oma keskkonnamõju veelgi väiksemaks. Mitukümmend aastat pärast kliimaseadme prototüübi leiutamist tegi Willis Carrier siiski ühe ettenägeliku ennustuse. „Keskmine ärimees ärkab puhanu ja värskena, sest magas kliimaseadmega toas. Ta sõidab kliimaseadmega rongis, töötab kliimaseadmega kontoris või tehases ja läheb õhtustama kliimaseadmega restorani,“ kõlas 1936. aastal Carrieri ennustus, milles ta nentis veel, et „ainuke aeg, kui tulevane ärimees üldse kuuma- või külmalainetega kokku puutub, on õues viibides“. See ennustus peab paika suure osa tänapäeva ühiskonna jaoks.

AGA /Linde pakub ka Eesti turul laia valikut nii sünteetilisi kui ka looduslikke külmaineid. Täpsemat infot toodetest ja tarneviisidest saab külastades meie kodulehte www.aga.ee või pöördudes meie klienditeeninduse poole.

Planeedi kaitseks: järgmise põlvkonna jahutusained on säästvamad kui kunagi varem.

 

Tekst: Tarvo Staal, AGA/Linde
Fotod: Shutterstock, AGA