Mis on atsetüleeni lagunemine ja mida selle korral teha?

Atsetüleen on mitmekülgne gaas, millel on arvukalt rakendusi. Koos hapnikuga saab seda muu hulgas kasutada keevitamiseks, lõikamiseks, jootmiseks ja soojendamiseks. Atsetüleen on tegelikult ainus tuleohtlik gaas, mida saab kasutada nii keevitamisel kui ka lõikamisel. Siiski on vaatamata ilmsetele eelistele mitu asja, mida tuleks selle toote kasutamisel ja käitlemisel meeles pidada. Atsetüleeni lagunemisest on paljud kuulnud, ent vähesed on sellega tegelikult kokku puutunud.

Mis juhtub?
Rõhukaol laguneb atsetüleen ja tekib energia, st balloonis tõusevad nii rõhk kui ka temperatuur ja tekib plahvatusoht. Atsetüleeni ei saa samal moel kokku suruda nagu õhugaase (nt argoon), kuna see muutub kiiresti ebastabiilseks ja dekompresseerub rõhu ja temperatuuri tõusmisel. Seetõttu sisaldab atsetüleeniballoon poorset ja imavat pabermassi ning atsetooni, mis lahustab üleliigse atsetüleeni. Poorne pabermass minimeerib lagunemisohtliku atsetüleeni hulga ja välistab lagunemiseohu tavapärasel kasutamisel.

Erinevad põhjused
Lagunemist võivad põhjustada mitmed tegurid. Ootamatu löögi või kokkupuute puhul tekib pabermassi vaakum, mis võib põhjustada atsetüleeni lagunemise. Seetõttu tuleb atsetüleeniballoone käsitseda ettevaatlikult. Lagunemisoht suureneb ka atsetüleeniballooni kuumenemisel, nt tulekahju ajal. Seetõttu tuleb balloonide hoiustamise koht, nt käru, selgelt märgistada, et tulekahju korral saaks balloonid kiiresti hoonest välja viia. Teiseks kuumenemise põhjuseks võib olla keevitamise ja lõikamise ajal plahvatus ja tagasivool põletites ja voolikutes. Kontrollige alati põletiventiili ja atsetüleeniregulaatori tagasivooluklappi, samuti tuleb kasutada tagasivooluklappi hapnikuregulaatoril. Lagunemise teine põhjus võib olla atsetüleeni valesti mõõdetud toru. Siin tuleb rõhutada vajadust järgida vastavaid eeskirju. Toru liiga suur diameeter koos atsetüleeni liigse rõhuga võib kiiresti esile kutsuda selle lagunemise, siiski saab seda riski oluliselt vähendada süsteemi õige konfigureerimisega.

Jälgige märke
Kuidas tunda ära atsetüleeni lagunemist? Lihtne viis seda teada saada on ballooni käega katsuda. Üks lagunemise märke on ballooni liigne kuumus. Lagunemise puhul tuleb järgida ohutusnõudeid: jahutada ballooni vees, läbi viia evakueerimine ja teavitada päästeteenistust. Teatmikke, mis sisaldavad juhiseid gaasiballoonide käsitsemise kohta tulekahju korral, saad oma gaasitarnijalt.

Tekst: Bo Williamsson Foto: AGA