Inertne, mitmekülgne ja väärtuslik heelium

Paljude jaoks seostub heelium värviliste õhupallidega, kuid see kerguselt teine element pakub arvukaid kasutusvõimalusi alates lekete tuvastamisest ja keevitamisest kuni nanotehnoloogia ja kosmoseuuringuteni. Heeliumi kasutatakse ka paljude levinud tehnikavidinate, nt mobiiltelefonide tootmises.

Heelium on keemiliselt inertne, mittesüttiv, värvitu ja lõhnatu väärisgaas. Heeliumi kaal on seitsmendik õhu kaalust. Sellest kergem on ainult vesinik. Tänu oma füüsikalistele ja keemilistele omadustele nagu väike tihedus, hea soojusjuhtivus, madal keemispunkt ja väike aatomraadius on heeliumil väga palju rakendusvõimalusi.

Heelium kaitseb nii turvapatjades kui ka keevitamisel

Heeliumil on oluline roll paljudes protsessides ja valdkondades nii gaasilisel ku veeldatud kujul. Gaasilist heeliumi kasutatakse näiteks autodes külgmiste turvapatjade täitmiseks. Rooli ja armatuurlaua turvapatju on vaja ainult mõneks sekundiks, et kaitsta sõitjaid laupkokkupõrke ajal kehavigastuste eest. Kui aga auto rullub üle katuse, peavad külgmised turvapadjad toimima pea kaitsmiseks märksa kauem. Rõhu all olev heelium või heeliumisegu säilitab püsivat rõhku mitmeid sekundeid, kaitstes autosviibijaid.

Fiiberoptika. Heeliumit kasutatakse klaasvormide valmistamiseks, milles toodetakse fiibrit. Heelium on vajalik ka jahutusprotsessis.

Suur heeliumi kasutaja on elektroonikatööstus, kus seda kasutatakse peamiselt pooljuhtide tootmiseks LED-valgustuse, arvutite, autode, mobiiltelefonide ja paljude teiste meid ümbritsevate elektroonikavidinate valmistamisel. Gaasi kasutatakse ka fiiberoptika elementide tootmisel ning see on oluline komponent MIG- ja TIG-keevituse kaitsegaasides. Lisaks kasutatakse heeliumi sukeldumisgaaside segudes allveetööde ja süvameresukeldumise jaoks ning meditsiinilises hingamisgaasis. Veel rakendatakse seda lekete tuvastamiseks torustikes ja mahutites.

Jahutab kosmoseteleskoope ja tuvastab kasvajaid

Heeliumil kasutamisel põhinevad meetodid teevad võimalikuks palju põnevaid teadus- ja arendusprotsesse, nt tugevate magnetväljade tekitamine osakeste kiirendis, et simuleerida Suure Paugu järgseid osakeste kokkupõrkeid, aidates meil paremini mõista universumi tekkelugu ja arengut. Muudest valdkondadest võib välja tuua veel kvantosakeste uuringud, aju-uuringud, nanotehnoloogia ja kosmoseuuringud. Muuhulgas kasutatakse veeldatud heeliumi teadussatelliitides päikesekiirguse tõttu kuumenevate optikaseadmete ja tundliku mõõteaparatuuri jahutamiseks. Veeldatud heelium (–269 °C) on kõige külmem materjal Maal ja ainuke jahuti, mis on piisavalt külm, et võimaldada metallide ja sulamite ülijuhtivust. Ülijuhtivusel põhineb ka meditsiinis laialdaselt kasutatav magnetresonantstomograafia (MRT), kus magnetväljade ja raadiolainete abil skaneeritakse keha sisemust ja kudesid. Ülijuhtivusega magnetvälja saavutamiseks tuleb aparatuuri jahutada ülimadala temperatuurini.

Kosmoseuuringud. Veeldatud heelium jahutab optilisi ja tundlikke satelliitide mõõteseadmeid.

Maal haruldane ja väärtuslik

Kuigi heelium on universumis levikult teine element, on selle kontsentratsioon Maa atmosfääris väike. Turustatavat heeliumi saadakse peamiselt maagaasimaardlatest, kus selle sisaldus gaasis on vahemikus 17%. Suurema heeliumisisaldusega maagaasivarud on haruldased. Need asuvad peamiselt mõnes USA, Põhja-Aafrika, Araabia poolsaare, Austraalia, Venemaa ja Poola maardlas. Uute kasutusalade ja kasvava globaalse nõudluse tõttu muutub heelium aina väärtuslikumaks.